ÁFA 2015

ÁFA változások 2015. januártól:

  • gyakoribb ÁFA bevallási kötelezettség
  • rendszeres időközönkénti elszámolás teljesítési időpontja

Gyakoribb ÁFA bevallási kötelezettség
Főszabály szerint az általános forgalmi adót továbbra is negyedévente kell bevallani. Nem változott az sem, hogy az áfakörbe tartozó adóalanyok év elején a két évvel korábbi adatokból kiindulva megállapítják a tárgyévre vonatkozó áfabevallási gyakoriságot. Ez alapján a bevallási gyakoriság lehet éves, negyedéves, illetve havi. Az adóalanyoknak negyedévente továbbra is vizsgálni kell, hogy az elszámolandó adó alakulása alapján, vagy a közösségi adószám igénylése miatt kötelezettek-e a bevallási gyakoriságukat megváltoztatni.

A feketegazdaság elleni hatékonyabb fellépés, valamint a fiktív cégalapítások visszaszorítása érdekében az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-jétől havi bevallási gyakoriságot ír elő az adóévben jogelőd nélkül újonnan alakult adózóknak. Az adózók a havi áfa-bevallásra a megalakulástól számított adóévet követő év utolsó napjáig kötelezettek.
Ugyanezen indokok alapján többletfeltételként jelenik meg a törvényben, hogy a bevallásra kötelezett adózó köteles negyedéves bevallásra áttérni abban az esetben, ha az adóévet megelőző második évben termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének összege meghaladta az 50 millió forintot.
További fontos változás, hogy 2015. január 1-jétől – az adóalany bevallási gyakoriságától függetlenül – havi összesítő nyilatkozatadási kötelezettséget ír elő a törvény azoknak az adóalanyoknak is, akiknek a tárgyévi Európai Unión belüli termékbeszerzése meghaladja a meghatározott küszöbértéket (50 000 eurónak megfelelő összeget). Tehát a gyakoriságváltási kötelezettség nemcsak az eddig meghatározott termékértékesítések esetén vonatkozik az adóalanyokra.

 

Rendszeres időközönkéni elszámolás teljesítési időpontja

2015. január 1.-től mégsem változik meg a rendszeres időközönkénti elszámolások ÁFA teljesítési időpontja. Ennek bevezetésére két lépcsőben kerül majd sor. Elsőként pl. a könyvelőknek kell az új szabályokat alkalmazni, várhatóan 2015. július hónaptól.

forrás: onadozo.hu, saját forrás


Vissza a kezdőlapra