Apának járó pótszabadság

apa szabadság, pótszabadságA Mt. hatályos szabályai szerint a munkavállalót gyermekére tekintettel két jogcímen illeti meg pótszabadság. Egyrészt mindkét szülőt a gyermek életkora, másrészt az apát a gyermek születésének ténye alapján.

2013. január 1-jétől megszűnt az apasági munkaidő-kedvezmény, és helyébe az apáknak járó pótszabadság lépett. Ennek mértéke egy gyermek esetén megegyezik a korábban hatályos szabályozással, azaz 5 munkanap pótszabadság jár, míg ikergyermek esetén 7 munkanap. Ezt a pótszabadságot a gyermek születését követő második hónap végéig a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Az apai pótszabadság nem számítható bele abba a bizonyos 7 munkanapba, amelyet a munkáltató – legfeljebb két részletben – a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni.


Furcsa és életszerűtlen dolog, de erre a pótszabadságra is vonatkozik az igénybevételt 15 nappal megelőző bejelentési kötelezettség a munkavállaló részéről. Ezek szerint tehát ha a leendő édesapa a születés napjától családja mellett szeretne lenni, akkor előre kéne tudnia gyermeke világrajövetelének napját. Bízunk benne, hogy a munkáltatók ebben a helyzetben rugalmasan tudják kezelni az édesapák pótszabadságának kiadását.

Időarányosítani ezt a pótszabadságot nem lehet még akkor sem, ha a munkavállaló év közben kezd dolgozni, illetve év közben kilép. Előfordulhat, hogy a munkavállaló év közben munkahelyet vált a pótszabadságra jogosító időtartamon belül. Ekkor az új munkáltatónál akkor jogosult a pótszabadság igénybevételére, ha igazolja, hogy előző munkáltatójánál a pótszabadságot részben vagy egészben még nem vette igénybe. Erről a tényről a munkavállaló kérésére az előző munkáltató három munkanapon belül köteles igazolást kiadni.

A munkavállalónak a pótszabadság igénybevételéhez be kell mutatnia munkáltatója részére a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát és nyilatkoznia kell arról is, hogy valóban szülőként viszonyul a gyermekhez.
A munkáltatónak a pótszabadság igénybevételéről nyilvántartást kell vezetnie.


A pótszabadság idejére járó távolléti díj és munkáltatói közteher összege a munkáltató részére a központi költségvetésből kerül megtérítésre, amelynek részleteit a 20/2012. (XII. 29.) számú Kormányrendelet tartalmazza.
A munkáltató a távolléti díjat és annak közterhét az erre a célra rendszeresített nyomtatványon évente 4 alkalommal – március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig és december 31-ig – nyújthatja be a székhelye szerinti megyei igazgatóságnak. Az igazgatóság a benyújtási határidőt követő 15 napon belül gondoskodik a kimutatott összeg átutalásáról.

Az igénylőlap megtalálható a letöltések menüponton belül.

forrás: berportal.hu


Vissza a kezdőlapra