Bizonylatok megőrzési ideje

A vállalkozó feladata  (felszámoláskor a felszámolóbiztos feladata a probléma megoldása) a bizonylatok és más gépi úton előállított bizonylatok megőrzése. A vállalkozó feladata a könyvelő által előállított bizonylatok, beszámolók, listák esetleges mentett adatbázisok megőrzése is.A vállalkozás bizonylatait az alábbiak szerint kell megőrizze (megőrzési idő):

  • A munkaüggyel kapcsolatos (személyügyi iratok)  bizonylatokat korlátlan ideig.
  • Az adójoggal kapcsolatos bizonylatokat  (Art 47 §) ( terveket, szerződéseket, számlákat, könyvelést, könyveket, listákat, nyilvántartásokat határozatokat, okiratokat…..stb.)  az adó megállapításához való jog elévüléséig. Elévülési idő az adó esedékességének  idejétől 5 évig (nemegyszer a gyakorlatban ez 6 évet jelent). Halasztott adónál az adó esedékességének naptárév végétől számít az 5. év.
  • A számviteli törvény 169§ szerint viszont a könyvelést közvetetten és közvetlenül alátámasztó bizonylatokat (beleértve a rontott szigorú számadás alá vont bizonylatokat is) 8 évig kell megőrizni.  (Ellenőrzését a NAV végzi Szt.170.§)
  • A beszámolót és az azt alátámasztó főkönyvi kivonatokat, leltárt, naplófőkönyvet, és egyéb számviteli eljárással kapcsolatos bizonylatokat 2012.01.01-től 8 évig kell olvasható formátumban tárolni. Általában az elévülési idő kezdte a mérleg beadásától kezdődik.

2013. január 1.-től az áfa törvény módosítása alapján a kibocsátott számlákat már elégséges elektronikuson tárolni, még akkor is, ha azt papír alapon került kiállításra.