Pénztárgépnapló kötelező használata

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban Rendelet) 54. § (2) bekezdése értelmében a pénztárgép üzemeltetéséről és szervizeléséről pénztárgépnapló vezetése kötelező. “Pénztárgépnapló kötelező használata” bővebben

Számlázó program bejelentési kötelezettség

A Magyar Közlöny ez évi 89. számában június 30-án jelent meg a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet, a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről. A rendelet főszabályként 2014. július 1-én lép hatályba, de vannak októbertől, sőt 2015-ben hatályba lépő részei is. “Számlázó program bejelentési kötelezettség” bővebben

Ki kötelezett pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíteni a nyugtaadási kötelezettséget?

PénztárgépAz általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) rendelkezései alapján az adóalanynak az értékesítésről főszabályként számlát kell kiállítani. A nyugtaadási kötelezettségét az adóalany bizonyos esetekben – a külön jogszabályban meghatározott tevékenységei körében – kötelezően gépi kibocsátású nyugtával, vagyis a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelő pénztárgéppel, taxaméterrel köteles teljesíteni. “Ki kötelezett pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíteni a nyugtaadási kötelezettséget?” bővebben