Módosítják a behajtási költségátalányt

40 EURA “köteles fizetni” fordulat helyett az “igényt tarthat” fordulatot alkalmazzák – végre. Ha elfogadják, már a 2015. évi üzleti évi beszámolók elkészítésekor alkalmazni lehet. A számviteli törvényt is módosítják, akik könyveikben a korábbi szabályok figyelembevételével behajtási költségátalány miatti kötelezettséget mutattak ki az egyéb bevételekkel szemben, a behajtási költségátalányról szóló törvény hatálybalépésével egyidejűleg ezt kivezethetik. “Módosítják a behajtási költségátalányt” bővebben

Mikrogazdálkodói beszámoló kormányrendelet

Kihirdették a 2013-tól alkalmazható mikrogazdálkodói beszámoló kormányrendeletet – 398/2012 (XII.20.) korm. rend. -, ami adminisztráció csökkentési céllal a mikró- és egyes kisvállalkozások (kft-k, bt-k) részére készült. A rendelet szerint készülő beszámolóknál számtalan szabályt nem kell, vagy nem kötelező alkalmazni a számviteli törvényből (pl: nem kell kiegészítő mellékletet készíteni). “Mikrogazdálkodói beszámoló kormányrendelet” bővebben

Közbenső mérlegre vonatkozó szabályok

Ha jogszabály közbenső mérleg készítését írja elő, akkor a közbenső mérleget – a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozó által meghatározott fordulónapra vonatkozóan kell – a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegfordulónapját követő nap és a közbenső mérleg fordulónapja közötti időszak gazdasági eseményeinek figyelembevételével – az e törvény szerinti beszámolóra vonatkozó szabályok szerint elkészíteni.  “Közbenső mérlegre vonatkozó szabályok” bővebben

Számvitel 2013

Legfontosabb változások a számvitelben 2013. január 1.-től

Saját tőke csökkenése

A Magyar Közlöny ez évi 136. számában jelent meg október 15-én a 2012. évi CXLVI. törvény a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról. Ebben a törvényben módosították a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényt is, amely enyhítést ad a gazdasági társaságok saját tőke problémájának a megoldására. “Saját tőke csökkenése” bővebben