Családtagok foglalkoztatása

2012-től kikerült a Tbj. szabályai alól a segítő családtag fogalma. A korábban segítő családtagnak minősülő személyek foglalkoztatására azonban továbbra is van lehetőség.Az adótörvények nem azt határozzák meg, hogy kit, milyen jogviszonyban, illetve milyen korlátok között lehet foglalkoztatni, hanem egy már létrejött, konkrét szerződés alapján hogyan minősíthető annak adóztatása, illetve járulékvonzata. Amennyiben az egyéni vállalkozó közeli hozzátartozója munkát végez a vállalkozásban, azt kell megvizsgálni, hogy ezt a tevékenységet milyen jogviszonyban végzi.

A családtag foglalkoztatása történhet pl. megbízási jogviszonyban. Ebben az esetben, ha a foglalkoztatás díjazás nélkül történik, bejelentési kötelezettség, és juttatás hiányában személyi jövedelemadó, járulék, illetve szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség nem keletkezik. A családtag foglalkoztatása biztosítási jogviszonyt megbízási jogviszony esetén a minimálbér 30 %-át elérő juttatás esetén keletkeztet és ebben az esetben a foglalkoztatónak a ’T1041 nyomtatványon bejelentési kötelezettsége keletkezik a biztosítási jogviszonyra vonatkozóan (pl.: kezdete, megszűnése) (Ebben az esetben a Ptk. megbízási jogviszonyra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.)

A foglalkoztatás történhet munkaviszonyban is, mely esetben a Munka Törvénykönyve vonatkozó szabályaira kell figyelemmel lenni. Természetesen – mivel biztosítási jogviszony jön létre – a ’T1041 nyomtatvány benyújtása munkaviszony esetén is szükséges. Amennyiben a munkavégzés munkaviszony keretében történik, akkor a közterheket a munkaviszonyra vonatkozó, általános szabályok szerint kell megfizetni. Ez esetben a biztosítási jogviszony a munkaidő hosszától és a díjazás mértékétől függetlenül létrejön.Végezetül, még egy lehetőség van családtag foglalkoztatására – ha az egyéb feltételek fennállnak – ez az egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül történő foglalkoztatás. Alkalmi munka esetén ennek közteher vonzata 1000,- Ft/fő/nap, mely a foglalkoztatót terheli. E jogviszony szabályairól bővebben tájékoztatást ad az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai című 2012/46. számú információs füzetünk.

Az egyes foglalkoztatási módokkal kapcsolatos munkaügyi szabályaival kapcsolatban a Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi szakigazgatási szerveinek munkaügyi felügyelőségei tudnak információt adni.

Összességében megállapítható, hogy továbbra is van lehetőség családtag foglalkoztatására annak ellenére, hogy a Tbj. a segítő családtag fogalmát ez év elejétől már nem használja.

forrás: onadozo.hu


Vissza a kezdőlapra