Egyszerűsített foglalkoztatás adózása

2013. január 1.-től változott az egyszerűsített foglalkoztatásból (alkalmi munka) származó jövedelem adózása. A változást visszamenőleges hatállyal, már a 2012. évi SZJA bevallás elkészítésekor is lehet alkalmazni, ha így az adózó jobban jár.

A törvény kimondja, hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett (nettó) munkabér száz százalékát kell tekinteni.


A változás, hogy a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, kivéve, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele meghaladja az e foglalkoztatás naptári napjai száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napibérként meghatározott összegének szorzatát (e szorzat a továbbiakban: mentesített keretösszeg).

Amennyiben a természetes személynek a SZJA bevallási kötelezettségét teljesítenie kell, jövedelemként a kifizetett nettó munkabérnek a mentesített keretösszeget meghaladó részét kell figyelembe venni. A természetes személynek a filmipari statisztaként végzett alkalmi munkából származó bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból 2012. évben megszerzett jövedelem személyi jövedelemadó-kötelezettségének megállapítása során is alkalmazható, ha az a természetes személy számára kedvezőbb.


A korábbi szabályok szerint, ha 2012-re valaki alkalmi munkavállalónak adóbevallást kellett beadnia, akkor egyetlen Ft. sem volt adómentes. Ez épp azt jelentette (volna), hogy bármilyen keveset is kapott 2012-ben, az év végi adóbevallásában bevallva, a 16%-át, (netán a szuperbruttóval növelve) meg kellett fizetni az adót.

Tehát a 2012. évi SZJA bevallás során:

  1. Ha nincs semmi más jövedelme, vagyis nem kell neki bevallást beadnia, akkor adómentes.
  2. Ha más miatt adóbevallást kell beadnia, akkor viszont:
  • vagy teljes egészében adóköteles,
  • vagy az új szabályokat alkalmazhatja visszamenőlegesen

Vissza a kezdőlapra