Folyamatos teljesítésű szolgáltatások számviteli elszámolása az üzleti év végén

Folyamatos teljesítésű, illetve a határozott időszaki elszámolású szolgáltatások esetében év végén mi a könyvelési megoldás? Az év végi időszakra jutó folyamatos teljesítésű (határozott időszaki elszámolású) szolgáltatások Áfa törvény 58. §-a szerinti teljesítési időpontja a fizetési határidő. A 2012. év végi időszakra vonatkozó számlák esetében a fizetési határidő 2013. évre esik. A számlák egy részénél a kiállítás időpontja 2012. év, más részénél 2013. év. Hogyan alakul az elszámolás, ha a társaság 2013. évtől az áfában a pénzforgalmi elszámolást választja?

Válasz:
A folyamatos teljesítésű szolgáltatások (jellemzően közüzemi díjak) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a alá tartozó időszaki elszámolású szerződések (pl. könyvelési díj) esetében az Áfa törvény szerinti teljesítési időpont a fizetési határidő. Az Áfa törvény ezen típusú szolgáltatások esetében egy törvényi fikciót állapít meg a teljesítési időpont meghatározására, amely eltér a polgári jogi teljesítéstől.

Egyéb iránt az Áfa törvény is főszabályként a polgári jogi teljesítési időpontot fogadja el, az Áfa törvény 55. § (1) bekezdés szerint. A teljesítési időpont meghatározására vonatkozó további, Áfa törvénybeli szabály, mint az általánostól eltérő speciális szabály került nevesítésre, ide tartozik a hivatkozott 58. § is.Az Áfa törvény szerinti teljesítési időpont kizárólag az áfa megfizetésére és levonására, valamint az Áfa-bevallásban történő szerepeltetésre vonatkozóan határoz meg időpontot. Ugyancsak ezen időpontokat határozza meg – 2013. évtől a pénzforgalmi szemléletű áfa elszámolás választása esetében – a követelés, illetve a szállítói tartozás kiegyenlítésének időpontja. Az áfába 2013. évtől belépő pénzforgalmi és a számviteli szabályokra jellemző teljesítés elv összehangolása is a programozókra háruló feladat.
A számvitel „háttérjogszabálya” a polgári jog. A számvitel szerinti teljesítési időpont mindig a szerződő felek által a szerződésben meghatározott időpont, amennyiben a teljesítés időpontját a felek tételesen nem határozták meg, úgy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerinti teljesítési időpontot kell figyelembe venni a számviteli elszámolás során. A folyamatos teljesítésű szolgáltatások, illetve a határozott időszaki elszámolású szolgáltatások esetében a polgári jogi teljesítésű időpont az időszak utolsó napja.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15.§-a (7) bekezdésnek előírása szerint az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek (az összemérés elve).

A számviteli törvény 16.§-a (2) bekezdésének előírása szerint az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik (az időbeli elhatárolás elve).A hivatkozott számviteli előírásokból következően a mérlegben időbeli elhatárolások közé olyan vevő-szállítói számlák kerülhetnek, amelyeknek a szerződés szerinti teljesítése a mérlegfordulónap után van, de a gazdasági esemény előző üzleti évet terheli, vagy illeti, illetve ha a szerződés szerinti teljesítés mérlegfordulónap előtt volt, de a gazdasági esemény a mérlegfordulónap utáni üzleti évet illeti, vagy terheli.

Mindezekből következően azon folyamatos teljesítésű, illetve határozott időszaki elszámolású szolgáltatások esetében, amelynek a polgári jogi teljesítése 2012. évben van, azokat 2012. évre kell elszámolni követelésként-bevételként, illetve kötelezettségként-költségként, függetlenül attól, hogy a számla kiállítása 2012. évben, vagy 2013. évben történik meg. Az időbeli elhatárolás alkalmazása fel sem merülhet 2012. évre, még akkor sem, ha a számla kiállítása 2013. évben történik. Az áfa összegét technikai számla közbeiktatásával kell elszámolni, mivel az Áfa törvény szerinti áfa-fizetés, illetve áfa-levonás csak 2013. évben történhet, tekintettel az Áfa törvény rendelkezéseire, ugyanis a számla szerinti fizetési határidő 2013. évre esik.

A pénzforgalmi áfa elszámolás alkalmazása esetében – jogalkotóval nem egyeztetett – véleményem szerint két megoldási lehetőség adódik:
-a számla könyvekben történő rögzítésekor az áfa összegét technikai számlára könyveljük a vevő, illetve a szállító számlával szemben (a vevő követelés, illetve a szállítói tartozás szabályszerű kimutatása, valamint a folyószámla egyeztetés biztosítása érdekében). A technikai számláról az áfa összegét akkor könyveljük át a levonható, illetve fizetendő áfára, ha annak pénzügyi rendezése megtörtént.
-a könyveket a számviteli törvény polgűri jogi teljesítésre vonatkozó alapelvének megfelelően vezetjük és nem pénzforgalmi szemléletben (vagyis a számviteli elszámolás során nem veszünk tuodmást az áfa pénzforgalmi elszámolásáról, de ekkor a főkönyvi kivonat és az áfa-bevallás nem fog egyezőséget mutatni). A könyvviteli nyilvántartás és az áfa-bevallás pénzforgalmi szemlélete közötti kapcsolat számítógépes program segítségével biztosítható (a program elvi működése a fenti bekezdésben leírt elv alapján történik).

Kontírozás év végén (2012. év, a polgári jogi teljesítési időpontban):

Kimenő számla:
Nettó számlaérték:
T 3 Vevők – K 9 Bevételek
Áfa összege:
T 3 Vevők – K 469 Technikai számla

Bejövő számla:
Nettó számlaérték:
T 5 Költség/ 8 Ráfordítás – K 4 Szállítók
Áfa összege:
T 368 Technikai számla – K 4 Szállítók

Kontírozás következő év elején (2013. év, a számla szerinti fizetési határidő időpontjában, vagy pénzforgalmi elszámolás esetében a számla pénzügyi rendezésének időpontjában):

Kimenő számla:
Áfa összege:
T 469 Technikai számla – K 467 Fizetendő áfa

Bejövő számla:
Áfa összege:
T 466 Előzetesen felszámított áfa – K 368 Technikai számla


Vissza a kezdőlapra