GYES melletti munkavégzés

Terhességi gyermekágyi segély (tgyás), illetve gyermekgondozási díj (gyed) folyósításának tartama alatt nem szabad dolgozni, viszont a gyermekgondozási segély (gyes) mellett – igaz ez évtől a korábbiknál szigorúbb feltételekkel – lehetővé teszi a jogszabály a keresőtevékenység folytatását.A családtámogatási törvény (1998. évi LXXXIV. törvény) szerint a gyes-ben részesülő szülő kereső tevékenységet a gyermek egyéves koráig nem folytathat. (A jogszabály alkalmazásában keresőtevékenységnek: a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenység, továbbá szövetkezet tagjaként, vagy egyéni vállalkozóként, illetőleg társas vállalkozás vagy egyéni cég tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenység minősül)

gyermek egyéves kora után ugyanakkor keresőtevékenység heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytatható, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. Otthoni munkavégzés például a távmunka, a megbízás vagy a vállalkozási tevékenység.

Tartartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetében annyi különbség van, hogy egyéves kor után időkorlátozás nélkül dolgozhat az érintett szülő. Ez a könnyítés azért is indokolt, hiszen ebben az esetben a gyes a gyermek 10 éves koráig is járhat.

Ikergyermekek esetében a gyermekek egyéves kora után időkorlátozás nélkül vállalható munka, azzal a megkötéssel, hogy a gyermekgondozási segélyben részesülő személy ikrek esetében egy gyermek után jogosult a gyermekgondozási segélyre. Főszabályként az ikergyermekek után a kétszeres (vagy a gyermekek számával arányosan többszörös) összegű gyes jár, mégpedig a tankötelessé válás évének a végéig. Amennyiben viszont keresőtevékenységet folytat a szülő, a gyes összege az általános mértékűre csökken.

A kiskorú szülő gyermekének gyermekgondozási segélyben részesülő gyámja időkorlátozás nélkül folytathat kereső tevékenységet.És végül a gyes-ben részesülő nagyszülő kereső tevékenységet a gyermek hároméves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

A nagyszülő esetében – aki egyébként akkor igényelheti meg az ellátás, amennyiben a gyermek

• az első életévét betöltötte, továbbá
•  gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, valamint
• szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozási segélyről lemondanak és egyetértenek a gyermekgondozási segélynek nagyszülő részéről történő igénylésével
– tehát szigorúbbak a feltételek: ő csak a gyermek 3 éve korát követően vállalhat(na) munkát.

gyermeknevelési támogatásban (gyet-ben) részesülő szülő esetében is  a nagyszülőkre érvényes szabályozáshoz hasonló kritériumok vonatkoznak: kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik.

Az ellátásra jogosult az igényelbíráló szervnek 15 napon belül köteles bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra jogosultságát vagy annak összegét érinti

A gyes, illetve gyet mellett munkát végző személy biztosítási kötelezettségét az általános szabályok szerint kell elbírálni, és mivel egyéni járulékként a 2 százalékos egészségbiztosítási járulék megfizetésére is kötelezett, e jogviszonya alapján megilletik őt az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai (pl. táppénz) is.A GYES egy havi rendszerességgel járó ellátás, az ellátás bruttó összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. A GYES 2013. évi összege bruttó 28.500 forint, ebből az összegből 10 százalék nyugdíjjárulék kerül levonásra, így a nettó GYES 25.650 forint. Amikor nagyszülő veszi igénybe a GYES-t, fontos tudni. Hogy a saját jogú nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy a gyermekgondozási segély után nyugdíjjárulékot nem kell, hogy tagdíjat fizessen.

Miután a GYES adókból finanszírozott ellátás, 2013-ban a vonatkozó törvény értelmében az ellátásra csak az tarthat igényt, aki magyarországi lakóhellyel kell rendelkezik. Amennyiben egy magyar állampolgár valamelyik európai uniós tagállamba távozik, az európai uniós szabályok határozzák meg, hogy mely tagállam nyújtja a családtámogatást. Ha a szülő – az itthon GYES-t igénylő személy – több mint 3 hónapra távozik Magyarországról, a magyar családtámogatási ellátás részére nem jár.

forrás: adozona.hu, topkalkulator.hu


Vissza a kezdőlapra