Információs füzetek 2012

Ön ezen az oldalon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakemberei által készített tájékoztató anyagokat , információs füzeteket olvashatja. Ezen tájékoztató anyagok természetesen csak a fontosabb előírásokat, normákat tartalmazzák.


1.

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

2.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

3.

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

4.

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása és járulékkötelezettsége

5.

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai

6.

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai – 2012

7.

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapvető szabályai – 2012

8.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

9.

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2012. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai – 2012.08.24.

10.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai – 2012

11.

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

12.

Társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék- és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai – 2012

13.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai – 2012

14.

Tevékenységet kezdő adóalany általános forgalmi adó kötelezettségének alapvető szabályai – 2012

15.

A külföldi utast megillető áfamentesség alapvető szabályai – 2012.08.24.

16.

Az új közlekedési eszközöknek az Európai Közösség más tagállamából történő beszerzésének és értékesítésének alapvető szabályai – 2012

17.

A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfaadózásának alapvető szabályai – 2012.08.28.

18.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai – 2012

19.

A visszterhes vagyonátruházási illeték – 2012.08.16

20.

Az öröklési illeték – 2012

21.

Az eljárási illetékek és az igazgatási, bírósági szolgáltatások díja – 2012

22.

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról

23.

Önellenőrzés

24.

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

25.

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni

26.

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából

27.

Tájékoztató a közösségi adószámról – 2012

28.

Társasházak adózásának alapvető szabályai – 2012

29.

Az általános szabályok szerint adózó áfaalanyoknak a közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfakötelezettségének legfontosabb szabályai

30.

A fizetési kedvezmény alapvető szabályai

31.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2012

32.

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez

33.

Az adóhatóság telefonos ügyintéző rendszere

34.

Az adó- és vámhatósági eljárásokra vonatkozó illetékszabályok 2012.08.16.

35.

Tájékoztató bankkártyás adófizetésről

36.

A gépjármű és pótkocsi megszerzésére vonatkozó illetékszabályok 2012.08.16.

37.

Tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisról

38.

Az ajándékozási illeték

40.

Tájékoztató a bejelentés-köteles játékokra vonatkozóan

46.

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

47.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

48.

Tájékoztató az ágazati különadó szabályairól – 2012
 49. A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség
 50. A baleseti adó szabályai 2012. január 1-étől
 51. A kulturális adó szabályai 2012. január 1-étől
 52.

A közúti árufuvarozási, személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adó-visszaigénylés

 53.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az 53. számú információs füzet törlésre került, a szabadforgalomból való visszaszállítás megítélésével kapcsolatos, Nemzetgazdasági Minisztériummal egyeztetett álláspontot tükröző Felhívás az itt  érhető el.

 54. A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere
 55. Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok – 2012
 56. Könnyítés? Egyszerűsítés? AEO! Az engedélyezett gazdálkodói státusz általános jellemzői – 2012
 57. Az EMCS alkalmazása
 58.

Tájékoztató a nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységekről

 59.

1. rész – A vám- és pénzügyőri Igazgatóságok Európai Unió külső vámhatárán működő határkirendeltségeinek nyitvatartási ideje
2. rész – A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi

 60. A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók