Információs füzetek 2013

NAV_logoÖn ezen az oldalon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakemberei által készített tájékoztató anyagokat, információs füzeteket olvashatja. Ezen tájékoztató anyagok természetesen csak a fontosabb előírásokat, normákat tartalmazzák.

1. Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai
2. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem
3. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok
4. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása
5. Az egyszerűsített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai
6. Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai
7. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapvető szabályai (ekho)
8. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében
9. Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai
10. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai
11. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség
12. Társas vállalkozások, társas vállalkozók járulékfizetésének alapvető szabályai
13. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.
14. Tevékenységét kezdő adóalany általános forgalmi adó kötelezettségének alapvető szabályai
15. A külföldi utast megillető adómentesség alapvető szabályai
16. Az új közlekedési eszközöknek az Európai Közösség más tagállamából történő beszerzésének és értékesítésének alapvető szabályai
17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfaadózásának alapvető szabályai
18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai
19. A visszterhes vagyonátruházási illeték
20. Az öröklési illeték
21. Az eljárási illetékek és az igazgatási, bírósági szolgáltatások díja
22. Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról
23. Önellenőrzés
24. Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről
25. Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni
26. Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából
27. Tájékoztató a közösségi adószámról
28. Társasházak adózásának alapvető szabályai
29. Az általános szabályok szerint adózó áfaalanyoknak a közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfakötelezettségének legfontosabb szabályai
30. A fizetési kedvezmény alapvető szabályai
31. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések
32. Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez
33. Az adóhatóság telefonos ügyintéző rendszere
34. Az adó-és vámhatósági eljárásokra vonatkozó illetékszabályok
35. Tájékoztató bankkártyás adófizetésről
36. A gépjármű és pótkocsi megszerzésére vonatkozó illetékszabályok
37. Tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisról
38. Az ajándékozási illeték
39. Távközlési adó
40. Tájékoztató a bejelentés-köteles játékokra vonatkozóan
41. A társasági adózás alapvető szabályai 2013
42. Kisvállalati adó (KIVA)
43. Energiaadó 2013
44. Pénzügyi tranzakciós illeték 2013
45. Biztosítási adó
46. Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai
47. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai
48. Környezetvédelmi termékdíj
49. A szociális hozzájárulási adóról
50. A baleseti adóról
51. A kulturális adóról
52. A közúti árufuvarozási, személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adó-visszaigénylés lehetősége
53. Népegészségügyi termékadó (NETA)
54. A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere
55. Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok
56. Az engedélyezett gazdálkodói státusz általános jellemzői
57. Az EMCS alkalmazása
58. Tájékoztató a nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységekről
59. 1. rész– A vám- és pénzügyőri Igazgatóságok Európai Unió külső vámhatárán működő határkirendeltségeinek nyitvatartási ideje

2. rész

– A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi

60. A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók
61. A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai