KATA és KIVA változások 2.0

Kihirdetésre került az idei utolsó salátatörvény, amely ismét változtatja a KATA-t és a KIVA-t is.


KIVA változások

Jelenleg a szociális hozzájárulási adókedvezmények nem érvényesíthetők a KIVA hatálya alatt. A törvény szerint a pályakezdők, az anyasági támogatásokból munkába visszatérők és a munkanélkülieket foglalkoztatók adókedvezménye a KIVA választása mellett is megmarad.

Változott a kisvállalati adó hatálya való bejelentkezés szabályai. A módosítás értelmében a kiva-alanyiság az adózó erre irányuló választásával jön létre, a 2013-as évre vonatkozó bejelentést 2012. december 1-jétől 2013. január 15-éig, az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített 12T203KV jelű nyomtatványon, kizárólag elektronikus úton lehet megtenni. A határidő jogvesztő, tehát annak elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. Az adóalanyiság a bejelentést követő naptári év első napjával jön létre, ha a választást 2012. december 31-éig megteszik az állami adóhatósághoz. Amennyiben a kisvállalati adó választására vonatkozó bejelentést 2013. január 1-je és 2013. január 15-e közötti időszakban teszik meg, az adóalanyiság a bejelentés hónapjának első napjától kezdődik.

Fontos kiemelni azt, hogy a bejelentkezési határidő meghosszabbítása az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) alanyait is érinti, azaz ezen adóalanyi kör is 2013. január 15-ig dönthet úgy, hogy az adókötelezettségeit a 2013-as adóévben a kiva szabályai szerint teljesíti. A kivát választó eva-alanyoknak nem kell kijelentkezniük az eva hatálya alól, esetükben a kiva-alanyiság akkor is létrejön, ha a 12T203KV jelű nyomtatványon nem jelölik az eva hatálya alóli kijelentkezést.

Az adózó a kisvállalati adóalanyiság választását – függetlenül attól, hogy 2012. december 1-je és 31-e között, vagy 2013. január 1-je és 15-e között tette meg a bejelentést – 2013. január 15-éig a 12T203KV jelű nyomtatványon, elektronikus úton visszavonhatja azzal, hogy a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

A tervezet szerint a KIVA alanya az adóalanyiságot megelőzően keletkezett elhatárolt veszteséget felhasználhatja a KIVA adóalanyiság időszakában.

A KIVA időszakot megelőző időszakban eredményből, eredménytartalékból KIVA időszaka alatt fizetett osztalék nem növeli a pénzforgalmi eredményt.

A módosítással után lehetővé válik, hogy az áttéréssel összefüggésben a gyorsított értékcsökkenési leírással ne kelljen számolniuk a KIVA-zóknak, valamint, hogy a KIVA alanyiság időszakát megelőzően megszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök számított nyilvántartási értékét 10 év alatt, egyenlő részletben leírják a kisvállalati adóalapból.

A kisvállalati adóalapnál meghatározott személyi jellegű kifizetések fogalomhoz hasonlóan a kisvállalati adóelőleg megállapítási szabályoknál is figyelembe kell venni az úgynevezett képzett járulékalapba tartozó jövedelmeket.

Bekerül a törvénybe az is, hogy a kisvállalati adóalanyiság megszűnése után hogyan kell kiszámítani a számított nyilvántartási értéket a tárgyi eszközök és az immateriális javak esetében.


KATA változások

A KATA-t jogszerűen választó adózó EVA alanyisága megszűnik, így lehetővé válik az EVA-ról a KATA-ra az év közbeni áttérés lehetősége.

A törvény nem tartalmazza KATA Tbj.-vel való összehangolását, így a többes jogviszonyban álló ügyvezetők a társas vállalkozásban nem ténylegesen elért jövedelme után fizet majd járulékot.

Fontos változás, hogy a törvény szerint a főállású kisadózó szolgálati idejét is arányosítani kell a részmunkaidős munkavállalókhoz hasonlóan.


Vissza a kezdőlapra