KATA és a többes jogviszonyú társas vállalkozó

A kisadózó vállalkozások tételes adójának kalkulálásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a havi 50.000 Ft KATA megfizetése nem mentesíti a társas vállalkozót a további biztosítási jogviszonyában, a minimálbér illetve a garantált bérminimum után a járulék megfizetése alól.Így tehát, a KATA-zni vágyó többes jogviszonyú társas vállalkozónak gondoskodnia kell a társasági szerződés módosításáról is, hogy mentesüljön a KATA melletti járulékfizetéstől.

Erről egy NAV-os állásfoglalás is található az interneten:

“E-iktatószám: e-223899

Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk szíves figyelmét a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérol szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) alábbiakban idézett 31. § (5) bekezdésének eloírására:
Amennyiben a társas vállalkozóként biztosított TÖBB GAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEMÉLYESEN KÖZREMUKÖDO TAGJA vagy ügyvezetoje, a JÁRULÉKFIZETÉSI ALSÓ HATÁR UTÁNI JÁRULÉKOT ? ÉVENTE EGY ALKALOMMAL TÖRTÉNO VÁLASZTÁSA SZERINT – egyszer kell figyelembe venni. A társas vállalkozó e választásáról a tárgyév január 31-éig nyilatkozik a társas vállalkozásnak.

A Bt. kisadózóként bejelentett tagja, aki a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (KATA) 8. § (1) bekezdés eloírása szerint megfizeti a havi 50 ezer forint tételes adót, – figyelemmel a Tbj. 31. § (5) bekezdés eloírására ? a Kft.-ben történo személyes közremuködése után a járulékfizetési alsó határ utáni járulék megfizetése alól NEM MENTESÜL.”