Kaució ÁFA kötelezettsége

Az üzleti életben a felek gyakran élnek a kaució (óvadék) lehetőségével. Hétköznapi történet, hogy például egy cég irodát bérel, s hogy a szerződés a bérlőt kaució megfizetésére kötelezi. Figyelni kell arra, hogy a bérleti díj, az előleg és a kaució az áfa szempontjából eltérő megítélés alá esik.

A törvényi szabályozás nagyon egyszerű. Az áfa-köteles bérbeadási tevékenységhez kapcsolódó bérleti díjat s az arra adott előleget áfával növelt összegben kell kiszámlázni és megfizetni, míg a kaucióhoz áfa felszámítás nem kapcsolódhat.

A kaució lényege, hogy szerződésszerű teljesítés esetén az visszajár. Arra szolgál, hogy a bérlő nem-teljesítése vagy hibás teljesítése esetén a bérbeadó az egyébként jogos követelését abból kielégítse. A kaució tehát nem tekinthető sem termékértékesítésnek, sem szolgáltatásnyújtásnak, azaz nem tartozik az áfa törvény hatálya alá. Ebből következik, hogy annak átadásakor nem valósul meg az előleg funkciója, tehát nem keletkeztet áfa fizetési kötelezettséget.


(Amennyiben a bérlő nem fizet szerződésszerűen, és ezért a kaució vagy annak egy része a ki nem egyenlített bérleti díjra kerül felhasználásra, akkor sem válik visszamenőlegesen az óvadék áfa kötelessé.)

A kaucióról számlát nem kell kiállítani. A könyvelés bizonylata maga a pénztárbizonylat vagy a bankkivonat, ahol a pénzösszeg bevételként megjelenik (természetesen annak a szerződésnek is meg kell lennie, amely tartalmazza a kaució fizetési kötelezettséget, de az nem könyvelési bizonylat, csak jogi alátámasztás).

Abban az esetben viszont, ha a kapott pénzösszeg csak elnevezésében kaució, de tartalmát tekintve nem az, akkor megvalósulhat az előlegkénti funkció, tehát a pénzösszeg átadása áfa fizetési és számla kiállítási kötelezettséggel járhat.


Ilyen eset az, amikor a szerződésben egyértelműen kikötik, hogy az átvett pénzösszeg valamelyik esedékes bérleti díjba (például az utolsóba) beszámításra kerül. Ilyenkor az átvett pénzösszeget úgy kell tekinteni, mint amely az áfa összegét is tartalmazza, tehát abból felülről lefelé való számítással kell az áfa összegét kiszámolni.


Vissza a kezdőlapra