Környezetvédelmi termékdíj köteles termékek bővülése 2015

termékdíjA környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.) mellékleteit alaposabban megvizsgálva kiderül, hogy az adónem tárgyi hatálya 2015. január 1-jétől nem kizárólag új termékcsoportok (irodai papírok, szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, szépség- vagy testápoló készítmények, műanyag művirágok) termékdíjkötelessé válásával módosult.

Jelentősen bővült a termékdíj köteles elektromos-, elektronikai termékek köre is, ennek következtében az idei évben termékdíjat kell fizetni számos ipari célú elektromos-, elektronikai berendezés és részegység után is (pl. kazán, elektromotor, transzformátor, kapcsoló, biztosíték, csatlakozó, adathordozó, fémipari eszterga, vezérlőpult, mérőkészülék).

Az ipari berendezések és részegységek mennyiségét a belföldi forgalmazók mellett azoknak a felhasználóknak is be kell vallaniuk, akik külföldről behozott berendezést saját célra használnak fel(pl. beruházás, gyártósorbővítés, irodai gépek vagy járművek beszerzése).


A berendezések kötelezettségének vizsgálatát több szabály figyelembevételével kell elvégezni, amelyet a következő példa szemléltet.

Példa: Hazai termelő cég elektromotorral meghajtott folyadékszivattyút szerez be külföldről. A berendezést tárgyi eszközként aktiválja.

Kötelezettség: A termelő cég a Ktdt. 3. §-ának (3) bekezdése alapján a termék saját célú felhasználója. A termék szállítója külföldi adószámmal számláz, ezért a belföldi termelő minősül első saját célú felhasználónak. Amennyiben a termék termékdíjköteles, a kötelezettség a termelőt terheli.

A termék kötelezettségének vizsgálata során a következő kérdésekre kell választ adni:

1. Szerepel a szivattyú vámtarifaszáma (8413) a Ktdt. 1. mellékletében?

Igen, a 8413 vámtarifaszámú termék a Ktdt. 1. melléklete alapján termékdíj köteles elektromos-, elektronikai berendezés a “Nagygépek” alkategóriában. (“Nem” válasz esetén a teljes szivattyú nem lehet termékdíj köteles.)

2. Megfelel-e a szivattyú az elektromos-, elektronikai berendezés jogszabályi fogalmának: “legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, illetve 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőktől vagy villamos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező, illetve villamos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is”?

Igen. (“Nem” válasz esetén a teljes szivattyú nem lehet termékdíj köteles.)


3. Amennyiben a termék vámtarifaszáma a Ktdt. 1. mellékletében * jelzéssel szerepel, bruttó súlya legfeljebb 200 kg vagy teljesítmény felvétele legfeljebb 4 kW?

Nem, a szivattyú súlya és teljesítmény-felvétele is meghaladja a kérdésben szereplő értékeket, ezért a termékre alkalmazható a “nagyméretű” berendezéseket mentesítő szabály, a teljes szivattyú nem lehet termékdíj köteles. (“Igen” válasz esetén a teljes szivattyú tömege után 57 Ft/kg termékdíjat kell fizetni, az alkotórészeket nem kell vizsgálni.)

Amennyiben a teljes szivattyú az 1-3. pontok valamelyike alapján nem termékdíj köteles, az alkotórészként megjelenő elektromotor tekintetében újra vizsgálandók a fenti kérdések. Minden olyan további alkotórészt is figyelembe kell venni, amely önálló termékként forgalmazva termékdíjköteles.

Fontos kihangsúlyozni, hogy összességében – a törvény hatályának bővítése következtében – az alkotórészekre vonatkozó rendelkezések 2015-ben a korábbinál lényegesen szélesebb gazdálkodói kört érintenek.

forrás: 5percado.hu


Vissza a kezdőlapra