Kötelező társasági szerződés módosítás 2013. február 1.-ig

A cégtörvény előírása szerint 2013. február 1.-ig minden cégnek kötelezően el kell végeznie a társasági szerződésében az alábbi változtatásokat.

  • társasági szerződésSzékhely, telephely, fióktelep használatának jogosultságát igazolni kell minden 2012 március 1. előtt alapított cég esetében. Ez azt jelenti, hogy minden bejelentett ingatlanhoz (székhely, telephely, fióktelep) kell egy igazolás, amely szerint az összes tulajdonos és az összes haszonélvező hozzájárul, hogy az adott ingatlant a cég használhatja. Ezt akkor is meg kell tenniük, ha bérelt irodában vagy a tagok ingatlanában működnek. Ezt az igazolást okiratba kell foglalniuk, s a normál szabályok szerint ügyvéddel kell elektronikus úton megküldeni a cégbíróságnak.
  • A cég képviseletére jogosult személyek (pl. ügyvezető), valamint tagjai adóazonosító jelét vagy adószámát, születési idejét és esetleg egyéb adatokat kell megadni a cégbíróságnak, nem magánszemélyek esetében az adószámot.


Ha egy cégnek 2012. március után már volt a cégbírósághoz benyújtva (más okból – pl. tevékenységi kör, társasági szerződés módosítása, új ügyvezető választás stb.) változásbejegyzési kérelem, akkor ezek a módosítások már megtörténtek (mert a cégbíróság kéri).

Ha egyéb változást nem kell végrehajtani a társasági szerződésben, mint amit a törvény kötelezően előír, akkor a bejelentés illetékmentes, csak ügyvédi költségre kell számítani!


Vissza a kezdőlapra