Megszűnik a házipénztár-őrület

December 1-től megszűnik a napi készpénzállomány maximális értékére vonatkozó 10%-os korlát. Annyi készpénzt tart a házipénztárában amennyit csak akar, egy feltétel van: a pénzkezelési szabályzatban kell rendelkezni a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről.A kérdést jelenleg a Számviteli törvény 14.§ 9-10 bekezdései szabályozzák az alábbiak szerint:

14.§ (9) A (8) bekezdés szerinti napi készpénz záró állomány maximális mértékét annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga – kivéve, ha külön jogszabály eltérően rendelkezik – nem haladhatja meg az előző üzleti év – éves szintre számított – összes bevételének 10%-át, illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 10%-a nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot. Az átlag számításánál az adott hónap naptári napjainak záró készpénz állományát kell figyelembe venni. Mindaddig, amíg az előző üzleti év összes bevétel adata nem áll rendelkezésre, addig az azt megelőző üzleti év összes bevételét kell alapul venni.
(10) A jogelőd nélkül alapított gazdálkodónál az alapítás üzleti évében a – (9) bekezdés szerinti – napi átlag maximális mértékének meghatározásakor az összes bevételt a tárgyévi várható adatok alapján kell figyelembe venni.

Ezeket a rendelkezéseket 2012. decemberi 1-ével hatályon kívül helyezi a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló  2012. évi CXLVI. törvény 25.§-a.Ezen 25.§-hoz fűzött miniszteri indokolás szerint 2012. január 1-jével jelentősen megemelésre került a vállalkozások készpénz záró állományának átlagos mértékére vonatkozók korlát, de a szabályozás még így is jelentős adminisztrációt követel meg a vállalkozásoktól, ezért a korlátozó szabályozást teljes egészében indokolt megszüntetni.

Ugyanakkor ki kell emelni, hogy csak a törvényi korlát szűnik meg, ez mellett változatlanul hatályos marad a Számviteli törvény 14.§/8/ bekezdése, amely arról rendelkezik – egyebek mellett –  hogy a pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről.

Ez alapján a változás tehát annyi, hogy ezt a mértéket a pénzkezelési szabályzat szabadon – jogszabályi korlát nélkül határozhatja meg – december 1-től.

Ez felveti a pénzkezelési szabályzatok módosításának szükségességét.

forrás: onadozo.hu

“Megszűnik a házipénztár-őrület” bejegyzéshez egy hozzászólás

A hozzászólások jelenleg nem engedélyezettek ezen a részen.