Mikrogazdálkodói beszámolót készítők időbeli elhatárolása

A 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet azok számára fogalmaz meg számviteli szabályokat, akik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 9.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a mikrogazdálkodói beszámoló készítését választják 2013-tól.

A törvény szerint, egyszerűsített éves beszámolóját – a saját választása alapján – a kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően (mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló) is elkészítheti a könyvvizsgálatra nem kötelezett vállalkozás, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

a) a mérlegfőösszeg a 100 millió forintot,

b) az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot,

c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt.


A mikrogazdálkodói beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során, a törvény számviteli alapelveit a rendeletben foglalt eltérésekkel kell betartani. Az egyik ilyen eltérés az, hogy az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két üzleti évet érintenek, arra az üzleti évre vonatkozóan kell elszámolni teljes összegben, amelyben a gazdasági esemény könyvviteli elszámolását közvetlenül alátámasztó bizonylatot kibocsátották.

Az olyan gazdasági események hatását pedig, amelyek kettőnél több üzleti évet érintenek, arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak. Időbeli elhatárolás.

Ez a – kormányrendelet 3.§-ának (4) bekezdésében meghatározott – szabály a gyakorlatban azt jelenti, hogy

1.)   ha a két évet (például: a 2013. évet és a 2014. évet) érintő költséget egyaránt tartalmazó telefonszámla kiállításának kelte 2014. január 3-a, akkor a számlát általános forgalmi adóval együtt 2014. január hónapban kell lekönyvelni; (Amennyiben a számla kelte 2013. decemberi, akkor a teljes számlát áfával együtt 2013. december hónapban könyveljük. A bevételek esetében is így kell eljárni. Tehát ilyen esetben nem lehetséges az időbeli elhatárolás.)

2.)   ha viszont a könyvelést alátámasztó bizonylat három vagy több évet érint, – függetlenül a kibocsátás dátumától – megbontjuk azokra az évekre, amelyekhez az adott összeg kapcsolódik, és a bevételt vagy ráfordítást időbeli elhatárolással kell rendezni.

Ez a szabály mind az aktív, mind pedig a passzív időbeli elhatárolásokra egyaránt vonatkozik.


Természetesen, ha egy teljes egészében a tárgyévet érintő ügyletről – legyen az bevétel, költség, vagy ráfordítás, – a következő évben állítják ki a számlát, akkor azt áfával együtt a tárgyévre kell, könyveli.

forrás: dashofer.hu


Vissza a kezdőlapra