Számvitel 2013

Legfontosabb változások a számvitelben 2013. január 1.-től

  • készpénz állományát korlátozó rendelkezés megszűnéséről itt olvashatsz
  • a KATA adózás miatti számvitel változásokról itt olvashatsz
  • forgóeszközhitelek év végi árfolyamvesztesége is elhatárolható
  • mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló kormányrendeletéről itt olvashatsz
  • jelentős összegű hiba értékhatár változás
  • lényeges összegű hibahatár eltörlése
  • fogalom változásokA forgóeszközhitelek év végi, mérlegfordulónapi értékelésekor elszámolt nem realizált árfolyamvesztesége is elhatárolható halasztott ráfordításként. Az új rendelkezés alkalmazható a 2012-es beszámoló elkészítésekor.

Az elhatárolt árfolyamveszteségre képzett céltartalék összegének a kiszámításánál a forgóeszközhitel felvételétől kell számítani a hitel futamidejéből eltelt idő arányát.

A kettős könyvvitelt vezető legkisebb gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéb vállalkozók a 2013. üzleti évtől saját elhatározásuk szerint beszámolási kötelezettségük teljesítésére az egyszerűsített éves beszámoló tovább egyszerűsített formáját, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót is választhatják.

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készíthet a könyvvizsgálatra nem kötelezett vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

  • a mérlegfőösszeg a 100 millió forintot,
  • az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot,
  • az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt.

Jogelőd nélkül alapított vállalkozónál, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének, vagy mindkettőnek az adatai hiányoznak, vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható adatokat és – ha van – a megelőző (első) üzleti év (éves szintre átszámított) adatait kell figyelembe venni.

Ha a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó a fenti pontokban szereplő feltételeknek két egymást követő üzleti évben nem felel meg, akkor a második üzleti évet követő évtől éves beszámolót, vagy egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni.

A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló választása esetén a vállalkozó választásától leghamarabb 3, mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóval lezárt üzleti év után térhet el. Ha a vállalkozó a következő üzleti évtől már nem készít mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót, akkor a következő üzleti év nyitó adatai azonosak lesznek az előző üzleti év megfelelő záró adataival. (Sztv. 6.§ 9.§)

A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvény szabályai alapján, külön kormányrendeletben rögzített sajátosságok szerint kell majd elkészíteni. A kormányrendeletet a közeljövőben fogják elfogadni.Megváltozik a háromoszlopos beszámoló készítését meghatározó jelentős összegű hiba értékhatára. Az új szabályozás szerint minden esetben jelentős összegű az ellenőrzések során feltárt hiba, ha az ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor 1 millió forintot. A 2012. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

Hatályon kívül helyezik a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba fogalmát és az ehhez kapcsolódó ismételt beszámoló-közzétételi kötelezettséget. A magyar vállalati gyakorlatban elhanyagolható az ismételt közzétételre kerülő beszámolók száma, így ez a módosítás egyszerűsíti a vállalati adminisztrációt.

Szellemi termékek bővülő fogalma:

a) az iparjogvédelemben részesülő alkotások (különösen: szabadalom, használati minta, formatervezési minta, know-how, védjgy, földrajzi árujelző, kereskedelmi név),
b) a szerzői jogvédelemben  részesülő szerzői művek és szomszédos jogok (különösen: szofver termékek, műszaki tervek),
c) a jogvédelemben nem részesülő, de titkosságuk révén monopolizált szellemi javak, függetlenül attól, hogy használatba vették-e azokat vagy sem.

A 2012. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

Készletek bővülő fogalma:

A készletek között kell kimutatni a használatba vétel időpontjától áruként azokat az értékesítési céllal beszerzett, előállított eszközöket, amelyeket a vállalkozó az értékesítésig (az állományból történő kivonásig) átmenetileg használatba vett. pl: tesztautó. A 2012. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

forrás: saját forrás, adó.hu