Pénzeszközön kívül egyéb eszközök elszámolása végelszámolás esetén

A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor az általa meghatározott nappal – mint mérlegfordulónappal – a végelszámolás időszaka utolsó üzleti évéről, (ez lehet néhány hónap is,) a végelszámolás időszakát lezáró számviteli beszámolót köteles készíteni, kötelező könyvvizsgálat esetén azt könyvvizsgálóval ellenőriztetni, és a jóváhagyásra jogosult testületnek előterjeszteni. “Pénzeszközön kívül egyéb eszközök elszámolása végelszámolás esetén” bővebben

Közbenső mérlegre vonatkozó szabályok

Ha jogszabály közbenső mérleg készítését írja elő, akkor a közbenső mérleget – a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozó által meghatározott fordulónapra vonatkozóan kell – a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegfordulónapját követő nap és a közbenső mérleg fordulónapja közötti időszak gazdasági eseményeinek figyelembevételével – az e törvény szerinti beszámolóra vonatkozó szabályok szerint elkészíteni.  “Közbenső mérlegre vonatkozó szabályok” bővebben

Nehezebb lesz a cégek élete 2013-ban

A magyarországi vállalkozások adóadminisztrációs terhe többszöröse az EU-átlagnak. Bár az egyszerűsítés hosszú évek óta napirenden van, a jövő évre vonatkozó, várhatóan ma elfogadásra kerülő adótörvénnyel nem hogy javulni a helyzet, az új adózási módok, adónemek egyre bonyolultabb eljárásokat, többletfeladatokat követelnek meg a vállalkozásoktól. “Nehezebb lesz a cégek élete 2013-ban” bővebben

A kisvállalati adó (KIVA) választására vonatkozó előírások

FIGYELEM!!! A KIVA és a KATA törvények változtatásra kerültek a hatályba lépés előtt.
Kérlek, hogy olvasd el az erről szóló cikket is
.

Kisvállalati adó KIVAA Magyar Közlöny 2012/136.(X.15.) számában kihirdetett, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) és a kisvállalati adóról (KIVA) szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) 16. §-a értelmében a törvényben felsorolt alanyi kör (egyéni cég, kkt., bt., kft., zrt., szövetkezet és lakásszövetkezet, erdőbirtokossági társulat, végrehajtó iroda, ügyvédi iroda és közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, a külföldi vállalkozó illetve a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy) akként dönthet, hogy a vállalkozási tevékenysége alapján keletkező adó- és más közteherviselési kötelezettségét 2013-tól kisvállalati adó (KIVA) alanyaként teljesíti. “A kisvállalati adó (KIVA) választására vonatkozó előírások” bővebben