TB járulék 2013 – Társadalombiztosítás

Legfontosabb társadalombiztosítási (TB) és járulék változások 2013. január 1.-től

  • magánnyugdíjpénztár tagok is köthetnek megállapodást
  • egészségügyi szolgáltatási járulék 6660 Ft
  • megszűnik a nyugdíjjárulék plafon
  • KIVA, KATA adózást választók járulékfizetéséről itt olvashatszJövőre a magán-nyugdíjpénztári tagok is köthetnek megállapodást a nyugdíjbiztosítóval szolgálati idő szerzése érdekében, a pénztártagsággal nem rendelkezőkkel azonos módon.

TB járulék 2013Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege havi 6390 forintról 6660 (napi 222) forintra emelkedik, a TB járulékfizetési kötelezettség egyebekben nem változik, a járulék mértékek a 2012-es szinten maradnak.

A biztosított, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék. A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék mértéke 8,5 százalék. Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékon belül a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék, a munkaerő-piaci járulék pedig 1,5 százalék.

A foglalkoztató és az egyéni vállalkozó által fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék mértéke 13 százalék.

Megszűnik az egyéni nyugdíjjárulékra vonatkozó járulékfizetési felső határ (járulékplafon). A járulékplafon eltörlése és a félszuperbruttó kivezetése ellentétesen hat a magas keresetűek nettó bérére. Célszerű, hogy az esetleges bónusz és jutalomkifizetéseket januárról hozzuk előre 2012. decemberére).

Nincs változás abban sem, hogy az egyéni vállalkozóknak és a társas vállalkozóknak az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a tényleges kivét után, de legalább a minimálbér 150%-a után kell megfizetni.2013. január 1-jétől az Szja tv. 50. § (1) bekezdése értelmében az az egyéni vállalkozó is választhatja az átalányadózást, aki munkaviszonyban áll. A Tbj. 31. § (4) bekezdés a) pontja alapján azonban az átalányadózó egyéni vállalkozó nem minősül ún. másodfoglalkozású egyéni vállalkozónak még akkor sem, ha legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll.

Azaz a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot és a 7 százalékos mértékű egészségbiztosítási járulékot az átalányban megállapított jövedelme, de a nyugdíjjárulék esetében havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási járulék esetében pedig havonta legalább a minimálbér másfélszerese után (járulékfizetési alsó határ) kell megfizetnie a Tbj. 29. § (3) bekezdésének megfelelően. A Tbj. 25/A. § b) pontja értelmében ugyanis nem kell fizetnie munkaerő-piaci járulékot annak az egyéni vállalkozónak, aki vállalkozói tevékenysége mellett munkaviszonnyal is rendelkezik.

A díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személy akkor válik biztosítottá, ha az e tevékenységből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, naptári napokra annak harmincad részét (2013. január 1-jétől ez havi 29 400, napi 980 forint).

forrás: ado.hu, nav


Vissza a kezdőlapra