Végelszámolással kapcsolatos áfa fizetés

Végelszámolás

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa tv.) 11. § (2) bekezdésének d) pontja alapján, a végelszámolással megszűnő vállalkozás esetében a megszűnés időpontjában a tulajdonos részére átadott ingatlan ellenérték fejében történő termékértékesítésnek minősül, ha az ingatlan beszerzéséhez részben vagy egészben adólevonási jog kapcsolódott.Amennyiben a megszűnő vállalkozást az átadandó ingatlanok tekintetében részben vagy egészben adólevonási jog illette meg, akkor a beépített ingatlan és ehhez tartozó földrészletre – mivel vállalkozás élt az Áfa tv. 88. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti bejelentési kötelezettséggel és az adókötelezettséget választotta – az Áfa tv. 142. § (1) bekezdésének e) pontja az irányadó, és forgalmi adó fizetési kötelezettség szempontjából a fordított adózás szabályai alkalmazandóak. Az általános forgalmi adó alapja – az Áfa tv. 68. § szerint – az ingatlan beszerzési ára. Ugyanakkor az adó alapjának meghatározásánál nem lehet figyelmen kívül hagyni a több éves használatból-, illetve a piaci körülmények változásából eredendő forgalmi érték változást sem.

Mivel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban Ctv.) 111. § (2) bekezdése alapján ezen ingatlanok a vállalkozás megszűnésekor piaci értéken kerülnek átadásra a tulajdonosoknak, ezért az adó alapjának meghatározásakor ezen értéket kell figyelembe venni.Ha a végelszámolás alatt lévő vállalkozásnál a vagyonfelosztási javaslatban szereplő ingatlanokhoz adólevonási jog nem kapcsolódott, akkor az átadás nem minősül termékértékesítésnek, így nem tartozik az Áfa tv. hatálya alá sem.

forrás: adozasitanacsadas.hu


Vissza a kezdőlapra