Módosítják a behajtási költségátalányt

40 EURA “köteles fizetni” fordulat helyett az “igényt tarthat” fordulatot alkalmazzák – végre. Ha elfogadják, már a 2015. évi üzleti évi beszámolók elkészítésekor alkalmazni lehet. A számviteli törvényt is módosítják, akik könyveikben a korábbi szabályok figyelembevételével behajtási költségátalány miatti kötelezettséget mutattak ki az egyéb bevételekkel szemben, a behajtási költségátalányról szóló törvény hatálybalépésével egyidejűleg ezt kivezethetik. Módosítják a behajtási költségátalányt részletei…

Kft. törzstőke emelés elhalasztva: 2017. március 15.-ig

Törzstőke emelés

Az Országgyűlés elfogadta azt a törvényt, amely értelmében egy év haladékot kapnak az alapítványok és egyesületek, valamint a 3 millió forintot el nem érő törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaságok. Kft. törzstőke emelés elhalasztva: 2017. március 15.-ig részletei…

Környezetvédelmi termékdíj köteles termékek bővülése 2015

termékdíjA környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.) mellékleteit alaposabban megvizsgálva kiderül, hogy az adónem tárgyi hatálya 2015. január 1-jétől nem kizárólag új termékcsoportok (irodai papírok, szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, szépség- vagy testápoló készítmények, műanyag művirágok) termékdíjkötelessé válásával módosult. Környezetvédelmi termékdíj köteles termékek bővülése 2015 részletei…

Kiegészítő tevékenységet folytató adózókkal kapcsolatos 2015. évi járulékváltozások

Kiegészítő tevékenységet folytató, vezető tisztségviselői feladatokat ellátó személy nyugdíjjárulék alapjának pontosítása . Kiegészítő tevékenységet folytató adózókkal kapcsolatos 2015. évi járulékváltozások részletei…

Részlegesen felfüggesztették a német minimálbér alkalmazását

nemet_minimalberA német kormány korábban úgy rendelkezett, hogy a munkáltató a Németországon áthaladó külföldi gépkocsivezetőknek is az óránként 8,50 eurós német minimálbért köteles kifizetni. A pénteken bejelentett felfüggesztés nem vonatkozik a Németországban be- és kirakodó kamionokra, ezek esetében továbbra is érvényesíteni kell a német minimálbért. Részlegesen felfüggesztették a német minimálbér alkalmazását részletei…