Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás – EKHO 2015

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvénynek (a továbbiakban Ekhotv.) a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 298. §-a által módosított 3. § (4) bekezdése alapján a bevételi értékhatárok a következőképpen változnak 2015-től. “Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás – EKHO 2015” bővebben

Pénztárgépnapló kötelező használata

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban Rendelet) 54. § (2) bekezdése értelmében a pénztárgép üzemeltetéséről és szervizeléséről pénztárgépnapló vezetése kötelező. “Pénztárgépnapló kötelező használata” bővebben

Cafetéria 2015

Mint ismeretes, a „cafetéria” a köznyelvben elterjedt, széles körben használt kifejezés, amely választáson alapuló béren kívüli juttatási rendszert jelent. Ebben a rendszerben a munkavállalók rugalmasan, egyéni igényeiknek megfelelően választhatnak a munkáltató által kínált juttatások közül az előre meghatározott – általában éves – keretösszeg erejéig. “Cafetéria 2015” bővebben

Tájékoztatás az szja 1%-os eljárás 2014. évi változásairól

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. tv.) módosítása következtében jelentősen átalakultak a 2014. rendelkező évi SZJA 1% felajánlásokból részesülni kívánó civil szervezetek kedvezményezetté válásának, elszámolásának feltételei. “Tájékoztatás az szja 1%-os eljárás 2014. évi változásairól” bővebben

Számlázó program bejelentési kötelezettség

A Magyar Közlöny ez évi 89. számában június 30-án jelent meg a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet, a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről. A rendelet főszabályként 2014. július 1-én lép hatályba, de vannak októbertől, sőt 2015-ben hatályba lépő részei is. “Számlázó program bejelentési kötelezettség” bővebben

Bármelyik vállalkozást érintheti a reklámadó

A reklámadóval eddig nyilvánosan vitatott problémák hatása eltörpül az önreklámra vonatkozó adókötelezettségből fakadó következmények mellett. Ez ugyanis a legszélesebb adózói kört érinti: gyakorlatilag minden vállalkozás kötelezett lehet valamilyen formában – emelte ki Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója. Sokan lesznek, akiknek ugyan végül nem kell adót fizetniük, de a bizonytalanságok tisztázása, a bevallási és a nyilvántartási kötelezettség minden cégre súlyos terheket róhat. “Bármelyik vállalkozást érintheti a reklámadó” bővebben